Samhällskontraktet

De flesta har nog hört talas om samhällskontraktet eller samhällsfördraget som det talas och debatteras flitigt om i både tidningar, radio, sociala medier och TV. Vad betyder detta begrepp i en politisk kontext och varför…

Read Post

Politik i fiktionen

Politik är ofta en ingrediens i filmer, TV-serier och böcker av olika slag. Det är lite paradoxalt när man tänker på hur många som numera säger sig inte bry sig om politik, samtidigt som man…

Read Post

Montesquieu’s Maktfördelningsprincip

Det låter kanske som en gammal bok eller ett förlegat koncept, men Maktfördelningsprincipen lever än idag och förhindrar maktmissbruk även här i Sverige. Charles-Louis de Secondant Montesquieu (1689-1755) är den som färdigställde doktrinen om den…

Read Post

Svenska Arbetsmarknadsdepartementet

Det svenska arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för allting som gäller landets arbetsmarknad och att få den att fungera. Under det stora paraplyet ryms bland annat hur man ska hitta sysselsättning till ungdomar, att matcha behov av arbetskraft…

Read Post

Valkampanjer och valfläsk

Den viktigaste politiska uppgiften den vanlige medborgaren har är att gå och rösta. Var fjärde år går hela landet till vallokaler där de utövar sin rätt och väljer det parti eller de politiker de anser…

Read Post

Mord på politiker

Genom alla tider har mord förekommit. Att någon kan få för sig att ta en annan människas liv är oförståeligt. Ändå händer det ibland. Att politiker blir dödade är inte något som hör till vardagen,…

Read Post

Kända ekonomiministrar

Sverige är ett politiskt styrt land och som sådant så har vi har många ministrar som sitter på olika poster inom regeringen. Just nu är det socialdemokraterna som bildar koalitionsregering tillsammans med miljöpartiet. Vart 4:e…

Read Post

Landstingens politiska ansvarsområde

Det finns 20 landsting i Sverige idag. De flesta svenskar vet vilket landsting (det vill säga län) de tillhör, och att landsting är något som är skiljt från kommuner och landskap, men färre vet exakt…

Read Post

Vikten av att kunna politik

Det är få saker som är så viktigt att kunna som politik. Framförallt om man är bosatt i ett demokratiskt land, vilken det som tur är i Sverige. Demokratin skapades i Grekland och har blivit…

Read Post

Dieselbilar i hetluften inom Europeisk politik

Trots att dieselbilar är den största miljöboven av alla typer utav motorer ökar försäljningen både i Sverige och i EU. Problemen som uppstår av utsläppen från dieseldrivna motorer är problematiska och Europas medlemsländer måste minska…

Read Post