Extrem politik och konsekvenser

  Det har genom åren förekommit och förekommer fortfarande i vissa delar av världen extremistisk politik. De kanske mest kända typerna av extrema ideologier i modern tid är nationalsocialism (nazism), fascism och kommunism. Det utmärkande…

Read Post

Brottslighet och politik

  Brott som har bakomliggande politiska motiv brukar benämnas politisk brottslighet och utmärks av att de sällan utförs av egoistiska skäl som exempelvis för att skaffa pengar. De som utför dessa brott brukar därför inte…

Read Post