Brottslighet och politik

 

Brott som har bakomliggande politiska motiv brukar benämnas politisk brottslighet och utmärks av att de sällan utförs av egoistiska skäl som exempelvis för att skaffa pengar. De som utför dessa brott brukar därför inte bara moraliskt kunna rättfärdiga dem utan dem anser det vara en moralisk skyldighet. Ofta är det människor med motsatta politiska åsikter till de styrande som utför dessa brott.

I vissa fall har politisk brottslighet varit nödvändigt. Exempelvis då den rådande politiken bryter mot mänskliga rättigheter. De tyskar som under andra världskriget skyddade judar bröt exempelvis mot lagen och de svarta som vägrade följa de rasregler som fanns i exempelvis USA i början av 1900 talet bröt också mot lagen. Det finns också fall där en gammal lag som inte hunnit ändrats inte har följts av moraliska skäl. Exempelvis när det kommer till könsbyte och sterilisering.

I demokratiska stater brukar politisk brottslighet ses som något odemokratiskt eftersom man anser att man där måste stå ut med att ens egen politik inte är den som förs utan just den politik som fått flest röster. Vill man förändra samhället förväntas man göra det med demokratiska metoder som exempelvis dialog och debatt.