Landstingens politiska ansvarsområde

Det finns 20 landsting i Sverige idag. De flesta svenskar vet vilket landsting (det vill säga län) de tillhör, och att landsting är något som är skiljt från kommuner och landskap, men färre vet exakt…

Read Post

Vikten av att kunna politik

Det är få saker som är så viktigt att kunna som politik. Framförallt om man är bosatt i ett demokratiskt land, vilken det som tur är i Sverige. Demokratin skapades i Grekland och har blivit…

Read Post

Dieselbilar i hetluften inom Europeisk politik

Trots att dieselbilar är den största miljöboven av alla typer utav motorer ökar försäljningen både i Sverige och i EU. Problemen som uppstår av utsläppen från dieseldrivna motorer är problematiska och Europas medlemsländer måste minska…

Read Post

Att plugga politik

Det finns ingenting som säger att man måste läsa politik på universitetet för att bli politiker, men det kan finnas många anledningar till att man vill plugga just politik. Om så är fallet är ett…

Read Post

Vad är Politik?

  Ordet politik kommer som så mycket annat från grekiskan och betyder från början ungefär “statskonst” eller statlig angelägenhet. Detta ord har använts i Sverige sedan 1600-talet. Fenomenet politik omfattar regler, diskussion och lagar om…

Read Post

Höger och vänsterskalan

  Sedan den franska revolutionen ägde rum år 1789 har politiska ideologier och dess sympatisörer delats upp i en skala från vänster till höger. Bakgrunden till denna skala tros vara politikernas placering i Frankrikes nationalförsamling…

Read Post

Europeiska unionen

  Europeiska unionen brukar benämnas med sin förkortning EU och är ett internationellt överstatligt samarbete mellan medlemsländerna. Sverige och de flesta andra europeiska länder är med i unionen. Unionens huvudsakliga mål är att främja gemensamma…

Read Post

Republik och monarki

  Republik är ett demokratiskt statsskick där makten utgår ifrån en statschef som företräder folkets vilja. Detta genom att statschefen väljs i form av en omröstning. Statschefen i republiker kallas vanligtvis för president men har…

Read Post

Extrem politik och konsekvenser

  Det har genom åren förekommit och förekommer fortfarande i vissa delar av världen extremistisk politik. De kanske mest kända typerna av extrema ideologier i modern tid är nationalsocialism (nazism), fascism och kommunism. Det utmärkande…

Read Post

Brottslighet och politik

  Brott som har bakomliggande politiska motiv brukar benämnas politisk brottslighet och utmärks av att de sällan utförs av egoistiska skäl som exempelvis för att skaffa pengar. De som utför dessa brott brukar därför inte…

Read Post