Brottslighet och politik

  Brott som har bakomliggande politiska motiv brukar benämnas politisk brottslighet och utmärks av att de sällan utförs av egoistiska skäl som exempelvis för att skaffa pengar. De som utför dessa brott brukar därför inte…

Read Post