Robin Danehav

Robin Danehav är den perfekta bryggan melllan kommunikation och teknik.
Inlyssnande personlighet som förstår dina förutsättningar och mål, samtidigt som lösningarna för att ta sig dit kommer lika naturligt som smör på pannkakor.

Allting ska helst hända här och nu för Robin. Att vänta är det värsta som finns, men han jobbar på att lära sig.

En passion finns i berättande, att få saker att fungera och engagera. Drömprojektet är något där en stor skara människor är emot någonting, med målet att de ska byta åsikt och bli positiva.