Dieselbilar i hetluften inom Europeisk politik

Trots att dieselbilar är den största miljöboven av alla typer utav motorer ökar försäljningen både i Sverige och i EU. Problemen som uppstår av utsläppen från dieseldrivna motorer är problematiska och Europas medlemsländer måste minska mängden bilar – framförallt i stadskärnorna. Motorerna i dieselbilar släpper bland annat ut kväveoxider och andra partiklar som kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar när de tas upp i lungorna. Miljöförvaltningen i Stockholm menar att den nedåtgående trenden i halter av kväveoxid nu har stannat av på grund av att försäljningen av dieselbilar är så pass hög och varje år orsakas nära 5000 dödsfall av smutsig luft i europeiska städer.

Stora städer i Europa siktar på förbud

I Aten, Madrid, Mexiko City och Paris har borgmästarna blivit överens om att senast 2025 förbjuda alla dieseldrivna bilar och lastbilar i stadskärnan. Man vill skynda på och främja utvecklingen av miljövänligare bränslen och framförallt förbättra luftkvaliteten i städerna. Dieselförbud i vissa städer är förhoppningsvis början på en positiv trend där förbuden även kan sträcka sig längre ut mot landsbygden. Men på landsbygden med dess ojämna och oframkomliga terräng krävs vettiga alternativ att ersätta dieselmotorerna med. En dieseldriven bil eller lastbil är trots allt mer effektiv på låga växlar och i ojämn terräng än vad vi kan vänta oss en el- eller bensindriven bil att någonsin bli. Mexico Citys borgmästare uttalade sig för inte så länge sedan: “Satsar vi på cykelbanor, kollektivtrafik och utökade tunnelbanor kommer belastningen på våra lungor och vägar att minska”.

Eventuella förbud även i Sverige.

Man har även i Sverige diskuterat ett förbud av dieseldrivna fordon i de tätaste stadskärnorna. I vintras föreslog Transportstyrelsen till exempel att miljözoner bör införas i städerna. Det skulle innebära att krav får ställas på vilka typer av fordon som har tillstånd att köra i städerna. Om förslaget blir verklighet vet man inte ännu men går det igenom är den de enskilda kommunerna som bestämmer om hur miljözonernas exakta regler ska se ut. Transportstyrelsen utfärdade även en utredning som nu lämnats in till näringsdepartementet för analys. Det kan vara hög tid att sälja den dieseldrivna bilen och införskaffa en bensin- eller eldriven bil. allaannonser är en av sveriges största sökmotorer för köp- och säljannonser och det är lätt att hitta det du letar efter. Känner du dig redo att skiljas från din dieselbil eller vågar du vänta?