Europeiska unionen

 

Europeiska unionen brukar benämnas med sin förkortning EU och är ett internationellt överstatligt samarbete mellan medlemsländerna. Sverige och de flesta andra europeiska länder är med i unionen. Unionens huvudsakliga mål är att främja gemensamma värden bland länderna såsom demokrati, jämlikhet och frihet. Men också för att verka för att freden mellan länderna uppehålls. Ambitionen är att det mellan länderna ska råda marknadsfrihet, gränsfrihet och gemensam valuta. Många av länderna röstade ja i valutafrågan och har idag denna valuta som kallas för euro.

EU är en fortsättning på Europeiska kol- och stålgemenskapen från 1952. Detta var en samarbetsorganisation som verkade för fred och fri marknad. De ursprungliga medlemsländerna var då Italien, Frankrike, Belgien, Västtyskland, Luxemburg och Nederländerna. 1993 övergick detta till att bli den europeiska unionen och har idag mycket fler medlemsländer.

Den europeiska unionen har genom åren varit föremål för kritik. Denna kritik består framförallt i överstatligheten och den internationella lagstiftningen. Man menar att det är odemokratiskt eftersom varje enskilt land och därmed invånarna får mindre makt eftersom mycket av lagstiftningen i medlemsländerna utgår ifrån EU. I Sverige brukar man säga att ca hälften av lagstiftningen utgår ifrån EU.