Extrem politik och konsekvenser

 

Det har genom åren förekommit och förekommer fortfarande i vissa delar av världen extremistisk politik. De kanske mest kända typerna av extrema ideologier i modern tid är nationalsocialism (nazism), fascism och kommunism. Det utmärkande för dessa ideologier är att de förkastar alla andra tankegångar än sina egna och inte skyr några medel för att få igenom sitt samhälle och styrelseskick. En annan utmärkande aspekt är att ideologierna nästan alltid leder till diktaturer.

Dessa ideologier har genom sin politik dödat miljontals människor och de har ofta i slutändan lätt till krig mellan olika länder eller inbördeskrig. Nazismen i Tyskland utlöste exempelvis det andra världskriget och många kommunistiska länder har resulterat i fruktansvärda inbördeskrig i länder som velat bryta sig ut eller inte kunnat komma överens.

Extrem politik är framförallt en 1900-tals företeelse och idag strävar de flesta länder mot att förhindra och motverka extremism i olika former.