Landstingens politiska ansvarsområde

Det finns 20 landsting i Sverige idag. De flesta svenskar vet vilket landsting (det vill säga län) de tillhör, och att landsting är något som är skiljt från kommuner och landskap, men färre vet exakt vad ett landstings ansvarsområde egentligen är.

Hur landstingen delas in beslutas av regeringen, liksom vad landstingen har ansvar för. Åtta av de 20 landstingen i Sverige har på detta sätt fått utökade uppgifter, och kallas regioner istället för landsting, även om de i grunden fortfarande är landsting. Kortfattat kan ett landsting sägas ha tre huvudsakliga ansvarsområden: hälso- och sjukvård, lokaltrafik samt regionplanering. Vad de två förstnämnda områdena innebär behövs knappast förklaras; landstingen har till exempel hand om sjukhusen, sjukvårdsupplysningen (dit man kan höra av sig om man har frågor om skabb eller andra diffusa sjukdomar) och vårdcentraler, samt bussar, tåg och annan lokaltrafik i länet. Regionplanering kan låta mer diffust, men är egentligen precis vad det låter som – planering av hur regionen kan utvecklas. Till skillnad från stadsplanering tar man inom regionplanering med ett större geografiskt område i planerna när man beräknar hur en stad kan utvecklas. Det är ett tankesätt som innebär att man ser staden som en del av en ”geografisk, social, kulturell och politisk enhet”, det vill säga regionen, och där man arbetar utifrån idén att stad och landsbygd växer ihop. Man menar därför att man inte kan studera en stad separat från den omkringliggande regionen. Vad regionplanering kan innebära mer konkret är allt ifrån byggnation av bostäder till infrastruktur. Inom dessa områden måste landstingen självklart samarbeta med kommunerna.