Republik och monarki

 

Republik är ett demokratiskt statsskick där makten utgår ifrån en statschef som företräder folkets vilja. Detta genom att statschefen väljs i form av en omröstning. Statschefen i republiker kallas vanligtvis för president men har ibland även kallats för exempelvis doge eller konsul. Det kanske mest kända exemplet på en republik är USA.

I en monarki är statschefen vanligtvis en kung, drottning eller till exempel sultan och tillsätts ofta inte genom val utan genom arv. Man ärver alltså ämbetet i monarkier för det mesta.

Republik brukar sättas i ett motsatsförhållande till monarki eftersom statschefen i monarkier tillsätts genom arv och inte genom val. Detta brukar ses som odemokratiskt eftersom folket då inte kan påverka vem som blir statschef. I de flesta nuvarande monarkier som exempelvis Sverige har statschefen dock ingen reell makt och motsvarigheten till statschefen i en monarki är snarare statsministern än statschefen. Skillnaden blir därmed principiell och eftersom makten fortfarande utgår från folket brukar kritikerna istället alltså kritisera själva principen att en statschef ärver sin plats i samhället.

Skillnaden mellan en demokratisk monarki och republik är därmed inte så stor i praktiken. Förutom att monarkin har ett kungahus eller liknande.