Valkampanjer och valfläsk

Den viktigaste politiska uppgiften den vanlige medborgaren har är att gå och rösta. Var fjärde år går hela landet till vallokaler där de utövar sin rätt och väljer det parti eller de politiker de anser vara bäst lämpade forma regeringen. Styret av staten är något som berör oss alla, och det är väldigt viktigt att man har koll på vad som händer i politiken och vad de olika partierna vill säga. De valkampanjer som föregår valen är utdragna, hätska och uttröttande för många. Hur ska man hålla koll på vad alla de olika partierna vill? Politik kan ofta vara tekniskt och svåråtkomligt för den vanlige medborgaren, lägger man till alla retoriska knep som används i debatterna kan det bli riktigt svårt att veta vad som är vad. Ett parti har som uppgift att i en valkampanj förtydliga sina åsikter, skillnaden mellan deras åsikter och motståndarnas, samt ge en trovärdig bild över hur partiet ska genomföra sina idéer.

Vad går en valkampanj ut på?

Det är väldigt viktigt för partierna att redogöra tydliga vallöften inför valet. Dessa löften kan ibland kallas valfläsk, en term som pekar på att politiker ofta överdriver sina löften, och sannolikt redan innan de vunnit valet insett att allt inte går att genomföra. Som medborgare är det viktigt att ha en realistisk och kritisk bild av valfläsket. Det är viktigt för att du ska veta vilket parti du vill rösta på och för att du ska veta vad som kommer att gynna dig. Men det är likväl viktigt att förstå att allt som lovas kanske inte är menat att bli verklighet, eller ens en möjlighet, och att man bör fråga sig själv om valfläsket är trovärdigt. Det kan till exempel vara intressant att notera att eftersom vi i Sverige röstar på tre olika nivåer (nationellt, i länet och i kommunen) kan det vara viktigt att veta vilken politik som förs vart. Eftersom länet har hand om sjukvården kan det vara extra intressant att titta på partiernas specifika program för ditt län.

Varför bry sig om valkampanjer?

En annan viktig uppgift för en valkampanj är att producera material för kampanjer. Detta innebär delvis filmproduktion för att skapa övertygande reklam, delvis skapande av fysisk reklam i form av affischer och skyltar, och delvis skapande av webbinnehåll. Dessa har inte bara i uppgift att framföra partiets egna åsikter utan även att bilda en image av partiet och att kritisera politiska motståndare. Att ha insikt i de metoder och trick man använder för att framföra dessa budskap är en viktig del av ett kritisk förhållningssätt. Att kritiskt granska och att hålla sig uppdaterad om de olika partiernas åsikter, både i riksdagsvalet och valen i länen och kommunerna ses ofta som en viktig del av att vara medborgare. Valkampanjer är ofta enorma och pågår under lång tid. Partier anställer ofta reklam- och PR-byråer för att hjälpa dem vinna valen. Därför kan du räkna med att varje valkampanj är en noga uträknad plan, med målet att övertala dig.