Vad är fascism?

På senare tid har ordet fascism och fascist använts ganska flitigt. Ibland som skällsord och ibland för att förklara nutida fenomen inom politiken. När man hör ordet fascism tänker många på Mussolinis Italien under andra…

Read Post

Almedalsveckan – en politisk festival

Varje år under Almedalsveckan samlas tusentals politiker och personer från näringsliv och ideella organisationer i Visby på Gotland. Syftet är att nätverka, synas och finnas tillgängliga för frågor från och möten med allmänt folk. Tanken…

Read Post

Samhällskontraktet

De flesta har nog hört talas om samhällskontraktet eller samhällsfördraget som det talas och debatteras flitigt om i både tidningar, radio, sociala medier och TV. Vad betyder detta begrepp i en politisk kontext och varför…

Read Post

Politik i fiktionen

Politik är ofta en ingrediens i filmer, TV-serier och böcker av olika slag. Det är lite paradoxalt när man tänker på hur många som numera säger sig inte bry sig om politik, samtidigt som man…

Read Post

Montesquieu’s Maktfördelningsprincip

Det låter kanske som en gammal bok eller ett förlegat koncept, men Maktfördelningsprincipen lever än idag och förhindrar maktmissbruk även här i Sverige. Charles-Louis de Secondant Montesquieu (1689-1755) är den som färdigställde doktrinen om den…

Read Post

Valkampanjer och valfläsk

Den viktigaste politiska uppgiften den vanlige medborgaren har är att gå och rösta. Var fjärde år går hela landet till vallokaler där de utövar sin rätt och väljer det parti eller de politiker de anser…

Read Post