Kända ekonomiministrar

Sverige är ett politiskt styrt land och som sådant så har vi har många ministrar som sitter på olika poster inom regeringen. Just nu är det socialdemokraterna som bildar koalitionsregering tillsammans med miljöpartiet. Vart 4:e år väljs regeringen om av det Svenska folket så hur länge en minister sitter på sin post beror på om partiet blir omvalt. Den minister som har hand om rikets ekonomi kallas finansminister och sedan 2014 sitter Magdalena Andersson på den posten. Finansministern utses av och arbetar på uppdrag av statsministern som just nu är Stefan Löfven.

Rikets ekonomi beror på folket

Sveriges ekonomi har en stark koppling till svenska folkets ekonomi och hur mycket vi konsumerar, exporterar, importerar och producerar. Man mäter den Svenska kronans styrka mot andra marknader genom att räkna ut BNP. Detta är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, investeringar och export minus import. Vi har under väldigt lång tid haft ett stabilt BNP som står sig bra jämfört med andra länder. Det kommer regelbundet ut prognoser som visar på en nedåtgående trend men finansministern Magdalena Anderssons överraskar nu med att presentera siffror som helt klart är positiva. Sveriges ekonomi är bra och den fortsätter att stå stadigt trotts att det stormar inom politiken.

Konsumtionen spelar en viktig roll

Eftersom rikets ekonomi delvis hänger på medborgarnas konsumtion så spelar våra shoppingvanor en stor roll när det kommer till BNP. Det vi tjänar på att arbeta måste omsättas i handel för att samhället ska gå runt. Det svenska folket har en förhållandevis god ekonomi och vi har få medborgare som lever under existensminimum. En av anledningarna till att landet har en såpass bra ekonomi beror också på att vi har relativt höga inkomstskatter och att medborgarna gärna unnar sig saker. För den som inte vill spara pengar till sina inköp så finns möjligheten att ta ett lån. Låna pengar hos Sambla till saker som det inte går att vänta med. Till exempel om tvättmaskinen går sönder eller om tandläkarräkningen ska betalas.