Svenska Arbetsmarknadsdepartementet

Det svenska arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för allting som gäller landets arbetsmarknad och att få den att fungera. Under det stora paraplyet ryms bland annat hur man ska hitta sysselsättning till ungdomar, att matcha behov av arbetskraft med tillgänglig kompetens, program som påverkar arbetsmarknaden från ett politiskt håll och arbetslöshetsförsäkringen (det som kallas a-kassa). Och eftersom alla som jobbar ska kunna trivas och ha goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, så är departementet även aktivt inom det som rör arbetsrätt och arbetsmiljö. För de som nyligen flyttat till Sverige har man även ett ansvar för att de ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Departementets ansvariga statsråd är arbetsmarknads- och etablerings­minister, socialdemokraten Ylva Johansson. Utöver henne består departementet av expeditionschefens kansli samt rättssekretariatet och sekretariatet för verksamhetsstöd. Därtill finns fyra sakenheter, ledda av icke poli­tiskt tillsatta tjänstemän; arbetsmarknadsenheten, enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö, integrationsenheten och enheten för EU och internationella frågor.

Så är departementet uppbyggt

Att gemene man känner till hur de olika departementen är uppbyggda är inte särskilt vanligt, eftersom det inte är något man har kontakt med till vardags. på regeringens hemsida kan den vetgirige dock få ut en hel del information som gör att man kanske bättre förstår hur regeringen arbetar. På exempelvis kansliet jobbar man med att se till att hela departementet följer lagar och regler, och att man är konsekventa och enhetliga i sitt arbete. Där finns även de som jobbar med departementets kommunikation. På rättssekretariatet arbetar en rättschef, som bland annat ansvarar för att det skrivs förslag till lagrådsremisser och lagpropositioner. På sekretariatet för verksamhetsstöd har man mer administrativa uppgifter, som berör till exempel budget och verksamhetsstyrning. Man följer upp och redovisar departementets projekt, och ser till att det har rätt kompetenser och resurser tillgängliga. Att det krävs en egen sakenhet för EU-frågor är en självklarhet. Det tar mycket tid i anspråk att samordna allt som rör EU. Även andra internationella samarbeten som ILO, OECD och Nordiska ministerrådet ligger i den här enheten.

Jobba på regeringskansliet

Funderar du på en karriär som statligt anställd på till exempel ett departement? Det finns många spännande typer av jobb, både som sakkunnig inom ett specifikt område, eller om du vill jobba med kommunikation, IT-säkerhet eller något helt annat. Alla lediga jobb går förstås att söka på regeringens hemsida och på http://www.netjobs.com/ som samlar hela Sveriges jobb på ett ställe. När du ska jobba på regeringskansliet krävs i de allra flesta fall en universitetsexamen och att du har ett genuint intresse för politik och det som sker och kommer att ske i det svenska samhället. Du bör även ha god förmåga att samarbeta, eftersom det är en av grundpelarna att jobba ihop med andra och komma fram till riktigt understödda beslut. Några av de jobb som finns lediga hos regeringskansliet idag är handläggare inom socialförsäkringar och pensionsfrågor, jurist inom lagstiftning inom miljö- och energiområdet enhetschef för digitalisering av offentlig sektor.