Vad är fascism?

På senare tid har ordet fascism och fascist använts ganska flitigt. Ibland som skällsord och ibland för att förklara nutida fenomen inom politiken. När man hör ordet fascism tänker många på Mussolinis Italien under andra världskriget. En del menar att när Mussolini avsattes så dog fascismen. En del statsvetare ifrågasätter om fascismen verkligen är död. De menar att fascism fortfarande finns kvar som ideologi fast i nya skepnader.

Finns det några tecken på fascism?

Fascismen kännetecknas enligt en del forskare av strikta uniformer och militärparader. Andra forskare pekar istället på beteende och budskap. Frågan är så pass komplex att man kan behöva läxhjälp online för att förstå vad fascism innebär. Läxhjälp online har fördelen att det är flexibelt, du kan få hjälp på dina villkor och egna studieplaner. Genom att använda sig av läxhjälp ökar chanserna att klara studierna eller få det där extra bra betyget.

När det kommer till fascism är många överens om att tidiga tecken på fascism är en stark ledare som framhäver att landet är i förfall. Samtidigt pekas grupper ut som anledningen till förfallet och som ett hot mot nationen. Dessa grupper demoniseras vilket ofta görs genom att använda ord som associerar till skadedjur. Landet behöver räddas från förfall man uttrycker nostalgi för en svunnen storhetstid.

Fler tecken som definierar fascism

Kyrkan och staten växer tätare ihop. Fri media och journalister samt intellektuella ses också som fienden. Fascismen kännetecknas också av att vilja kontrollera kulturen. Den nationella säkerheten blir allt viktigare. Landet måste skyddas från fienden inom landet och från yttre fiende. Det innebär ett starkt fokus på brott och straff och förakt för mänskliga rättigheter. Företag som är lojala mot ledaren eller partiet favoriseras. Fascismen uppvisar också sexism och förakt mot feminism men även förtryck av arbetsrätt samt fackföreningar. Det är också vanligt att militären får allt mer betydelse. Idag säger vissa att Brasilien och USA uppvisar tecken på fascism.